Διδάγματα & Ρητά

από τις συναντήσεις των προηγούμενων εβδομάδων

Διδάγματα & Ρητά

από τις συναντήσεις των προηγούμενων εβδομάδων

Συνάντηση: Σάββατο 15 Μαΐου 2021 με θέμα:

"Επί τη λήξει"

Δίδαγμα: Νικητές κι αυτό το καλοκαίρι μαζί με τον Χριστό.

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 8 Μαΐου 2021 με θέμα:

"Αναστάσιμο: Μυροφόρες"

Δίδαγμα Ρητό: «Χριστός ἐγήγερται ἐκ νεκρών» (Α’ Κορ. ιε’ 20)

(Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 24 Απριλίου 2021 με θέμα:

"Πάθος: Προσευχή – Προδοσία – Σταύρωση"

Δίδαγμα-Ρητό: «Χριστός ἔπαθεν ὑπέρ ἡμῶν» (Α’ Πέτρ. β’ 21)

(Ο Χριστός υπέστη τα Πάθη Του για χάρη μας).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 17 Απριλίου 2021 με θέμα:

"Ανεξικακία: Σαπρίκιος - Νικηφόρος"

Δίδαγμα: Ο Χριστιανός που αγαπά, συγχωρεί τα λάθη των άλλων.

Ρητό: «καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν» (Ματθ. στ΄ 12)

(Συγχώρεσε, Θεέ Πατέρα μας, όλα τα χρέη μας, δηλαδή όλες τις αμαρτίες μας, όπως κι εμείς συγχωρούμε τα λάθη, τις αμαρτίες των άλλων απέναντί μας).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 10 Απριλίου 2021 με θέμα:

"Ευγνωμοσύνη – Δέκα λεπροί"

Δίδαγμα: Να είμαστε ευγνώμονες πάντοτε απέναντι στον Θεό.

Ρητό: «Ἄξιον καί δίκαιον... σοί εὐχαριστεῖν» (από τη Θεία Λειτουργία)

(Άξιο και δίκαιο είναι να σε ευχαριστούμε).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 3 Απριλίου 2021 με θέμα:

"Ιερέας – Άγιος Λουκιανός"

Δίδαγμα: Ο ιερέας αγαπά και υπηρετεί τον Θεό και τους ανθρώπους.

Ρητό: «...τὸ τῆς ἱερωσύνης ἀξίωμα μέγα ἐστί καὶ θαυμαστόν» (Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

(Το αξίωμα του ιερέα είναι μέγα και θαυμαστό).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 με θέμα:

"25η Μαρτίου – Ευαγγελισμός της Θεοτόκου"

Δίδαγμα: Την 25η Μαρτίου ο Θεός μάς χάρισε τη διπλή ελευθερία.

Ρητό: «Τῇ ἐλευθερίᾳ … στήκετε» (Γαλ. ε΄ 1)

(Να μένουμε σταθεροί στην ελευθερία, που μας χάρισε ο Χριστός).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 με θέμα:

"Εξωτερική Ιεραποστολή"

Δίδαγμα: Συνεργοί των ιεραποστόλων θέλουμε να γίνουμε εμείς.

Ρητό: «Καί ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἅ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης» (Ιωαν. ι’ 16)

(Και άλλα πρόβατα έχω, που δεν προέρχονται από τη μάνδρα αυτή, δηλαδή, είναι δικά μου παιδιά κι οι άλλοι άνθρωποι που δεν ανήκουν στην Εκκλησία και δε με γνωρίζουν).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 13 Μαρτίου 2021 με θέμα:

"Η κατά Θεόν Κυριακή – Ο Κύριος εξαγιάζει την ημέρα"

Δίδαγμα: Να αγιάζουμε την Κυριακή με καλές πράξεις.

Ρητό: «Μνήσθητι τὴν ἡμέραν τῶν Σαββάτων ἁγιάζειν αὐτὴν» (Έξ. κ’ 8)

(Να θυμάσαι να αγιάζεις την ημέρα του Σαββάτου, την αφιερωμένη στον Θεό ημέρα για τους Ισραηλίτες, που για εμάς είναι η Κυριακή).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 με θέμα:

"Ο Θεός ως Νομοθέτης"

Δίδαγμα: Ο Θεός είναι ο Μεγάλος και Αιώνιος Νομοθέτης.

Ρητό: «Ἰῶτα ἕν ἤ μία κεραία οὐ μή παρέλθῃ ἀπό τοῦ νόμου ἕως ἄν πάντα γένηται» (Ματθ. ε’ 18)

(Ούτε ένα γιώτα, ούτε ένας τόνος δεν θα αλλάξει ποτέ από τον Νόμο του Θεού, μέχρι να γίνουν όλα, δηλαδή μέχρι τη συντέλεια του κόσμου).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 με θέμα:

"Κλοπή – Η τιμωρία του Άχαρ (Ιησούς του Ναυή)"

Δίδαγμα: Ο Χριστιανός είναι πάντα τίμιος.

Ρητό: «Οὐ κλέψεις» (Εξ. κ΄ 14)

(Μην κλέψεις).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 με θέμα:

"Εγωισμός – Υιοί Ζεβεδαίου"

Δίδαγμα: Ο εγωισμός μάς χωρίζει από τον Θεό και τους συνανθρώπους μας.

Ρητό: «Ὁ Θεός ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δέ δίδωσι χάριν» (Ιακ. δ’ 6)

(Ο Θεός εναντιώνεται στους υπερήφανους, ενώ στους ταπεινούς δίνει τη Χάρη Του).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021 με θέμα:

"Ψυχαγωγία – Το Σαββατοκύριακο των δύο παιδιών"

Δίδαγμα: Πηγή χαράς η σωστή και αγνή (καθαρή) ψυχαγωγία.

Ρητό: «...καί τήν χαράν ὑμῶν οὐδείς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν» (Ιωάν. ιστ’ 22)

(και τη χαρά σας δεν μπορεί κανένας να την αφαιρέσει από σας).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 με θέμα:

"Μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος"

Δίδαγμα: Πίστη και αγάπη στον Χριστό μέχρι τον θάνατο.

Ρητό: «...ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν» (Ματθ. ιστ΄ 25)

(όποιος χάσει τη ζωή του για την πίστη του σ’ Εμένα, θα κερδίσει την αιώνια ζωή).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 με θέμα:

"Γλώσσα – Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος"

Δίδαγμα: Τα λόγια μας να είναι όπως τα θέλει ο Χριστός.

Ρητό: «Εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, οὖτος τέλειος ἀνήρ» (Ιακ. γ΄ 2)

(Αν κάποιος δεν κάνει σφάλματα με τα λόγια, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021 με θέμα:

"Μέγας Βασίλειος"

Δίδαγμα: Ας μιμηθούμε τους Τρεις Ιεράρχες στην πίστη και στα έργα αγάπης.

Ρητό: «Τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς τρισηλίου Θεότητος… συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν» (Απολυτίκιο Τριών Ιεραρχών)

(Αυτούς τους τρεις μεγάλους ανθρώπους που είναι τα φωτεινά αστέρια του ήλιου της Αγ. Τριάδας ας μαζευτούμε στην εκκλησιά μας, για να τους τιμήσουμε).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021 με θέμα:

"Βάπτισμα – Ο Αμπάσι από τη Λιβερία"

Δίδαγμα: Με το Άγιο Βάπτισμα γινόμαστε μέλη της μεγάλης οικογένειας του Θεού, της Εκκλησίας.

Ρητό: «ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται» (Μάρκ. ιστ΄ 16)

(Εκείνος που θα πιστέψει και θα βαπτιστεί, θα σωθεί).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021 με θέμα:

"Φιλεργία – Άγιος Ιωάννης Κροστάνδης"

Δίδαγμα: Κύριε, οδήγησέ μας σε έργα καλά τη νέα χρονιά.

Ρητό: «Τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον» (Ψαλμ. πθ΄ 17)

(Βοήθησε, οδήγησε προς το καλό, για την ωφέλειά μας, τα έργα των χεριών μας, Κύριε).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020 με θέμα:

"Χριστούγεννα - Η Γέννηση του Σωτήρα"

Δίδαγμα: Μια Θεία Γέννηση ας γιορτάσουμε στη Βηθλεέμ και στην καρδιά μας.

Ρητό: «Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ» (Λουκ. β' 11)

(Γεννήθηκε σήμερα για χάρη σας ο Σωτήρας).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 με θέμα:

"Η παραβολή του Μεγάλου Δείπνου - Θεία Κοινωνία"

Δίδαγμα - Ρητό: «Ἐγώ εἰμί ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς» (Ιωάν. στ' 48)

[Εγώ (Ο Χριστός) είμαι ο άρτος της ζωής, δηλαδή το ψωμί που δίνει ζωή και μάλιστα την αιώνια ζωή].

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020 με θέμα:

"Προφήτης Ιωνάς - Εξομολόγηση"

Δίδαγμα: Η αγάπη του Θεού συγχωρεί τις αμαρτίες μας και καθαρίζει τις καρδιές μας.

Ρητό: «...καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον» (Ψαλμ. ν', 11)

(εξαφάνισε όλες μου τις αμαρτίες).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020 με θέμα:

"Αγία Φιλοθέη - Αγάπη"

Δίδαγμα: Να κάνουμε την αγάπη πράξη.

Ρητό: «Τό καλό ποιοῦντες μή ἐκκακῶμεν» (Γαλ. στ’ 9)

(Κάνοντας το καλό να μην κουραζόμαστε, να μη δυσανασχετούμε ποτέ).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 με θέμα:

"Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος - Φιλία"

Δίδαγμα: Προσοχή στις παρέες μας.

Ρητό: «Φθείρουσιν ἤθη χρηστά ὁμιλίαι κακαί» (Α’ Κορ. ιε’ 33)

(Οι κακές συναναστροφές καταστρέφουν τον καλό χαρακτήρα).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020 με θέμα:

"Θεία Λειτουργία - Το αγαπημένο μου πρωινό"

Δίδαγμα: Ο Χριστός με περιμένει στη Θεία Λειτουργία.

Ρητό: «...ὡς τὸν βασιλέα τῶν ὃλων ὑποδεξόμενοι» (από τη Θεία Λειτουργία)

(...ας υποδεχτούμε τον Βασιλιά των πάντων).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 με θέμα:

"Μωυσής - Προσευχή"

Δίδαγμα: Η προσευχή είναι διάλογος με τον Θεό.

Ρητό: «Αἰτεῖτε, καί δοθήσεται ὑμῖν... κρούετε, καί ἀνοιγήσεται ὑμῖν» (Ματθ. ζ’ 7)

[Ζητάτε από τον Θεό και θα σας δοθεί... χτυπάτε την πόρτα (της θείας προστασίας Του) και θα σας ανοιχθεί].

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020 με θέμα:

"Τωβίτ - Το χριστιανόπουλο και η οικογένειά του"

Δίδαγμα: Ευτυχισμένη είναι η οικογένεια που πιστεύει στον Χριστό.

Ρητό: «Ἐάν μή Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες» (Ψαλμ. 126΄ 1)

(Εάν δεν χτίσει το σπίτι ο ίδιος ο Κύριος, μάταια κουράστηκαν αυτοί που το χτίζουν).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020 με θέμα:

"Έπος του '40 - Το θαύμα του Ορχομενού "

Δίδαγμα: H Παναγία προστατεύει τους δίκαιους αγώνες του Έθνους μας.

Ρητό: «Θεομήτωρ Μαριάμ, Ὀρχομενίων ἄμαχος πρόμαχος» (από τη σχετική εικόνα)

(Μαριάμ, μητέρα του Θεού, είσαι η ακαταμάχητη προστάτιδα των κατοίκων του Ορχομενού).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020 με θέμα:

"Δημιουργία του κόσμου"

Δίδαγμα: Ο Θεός από αγάπη δημιούργησε τον κόσμο και τους ανθρώπους.

Ρητό: «Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας» (Ψαλμ. 103, 24)

(Πόσο μεγάλα και θαυμαστά είναι τα έργα Σου, Κύριε∙ όλα τα δημιούργησες με σοφία).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020 με θέμα:

"Ο λόγος του Θεού - Παραβολή του Σπορέως"

Δίδαγμα: Να μελετάμε και να εφαρμόζουμε τον λόγο του Θεού.

Ρητό: «Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν» (Λουκ. ια΄ 28)

(Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που ακούνε τον λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν).

Εικόνα σημειωματαρίου
Συνάντηση: Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 με θέμα:

"Μια μεγάλη στιγμή"

Δίδαγμα: Το Κατηχητικό Σχολείο είναι ανεκτίμητο δώρο του Θεού.

Εικόνα σημειωματαρίου

 

Έχεις κάποια ερώτηση ή παρατήρηση;

Γράψε εδώ το μήνυμά σου: *
Διαδικτυακές συναντήσεις | Κατηχητικά Σχολεία - Τμήμα Δημοτικού © 2021 All Rights Reserved.
Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση ή αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.