Διδάγματα & Ρητά

από τις συναντήσεις των προηγούμενων εβδομάδων

Διδάγματα & Ρητά

από τις συναντήσεις των προηγούμενων εβδομάδων

Συνάντηση: Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020 με θέμα:

"Το αγαπημένο μου πρωινό - Θεία Λειτουργία"

Δίδαγμα: Ο Χριστός με περιμένει στη Θεία Λειτουργία.

Ρητό: «...ὡς τὸν βασιλέα τῶν ὃλων ὑποδεξόμενοι» (από τη Θεία Λειτουργία)

(...ας υποδεχτούμε τον Βασιλιά των πάντων).

Συνάντηση: Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 με θέμα:

"Μωυσής - Προσευχή"

Δίδαγμα: Η προσευχή είναι διάλογος με τον Θεό.

Ρητό: «Αἰτεῖτε, καί δοθήσεται ὑμῖν... κρούετε, καί ἀνοιγήσεται ὑμῖν» (Ματθ. ζ’ 7)

[Ζητάτε από τον Θεό και θα σας δοθεί... χτυπάτε την πόρτα (της θείας προστασίας Του) και θα σας ανοιχθεί].

Συνάντηση: Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020 με θέμα:

"Τωβίτ - Το χριστιανόπουλο και η οικογένειά του"

Δίδαγμα: Ευτυχισμένη είναι η οικογένεια που πιστεύει στον Χριστό.

Ρητό: «Ἐάν μή Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες» (Ψαλμ. 126΄ 1)

(Εάν δεν χτίσει το σπίτι ο ίδιος ο Κύριος, μάταια κουράστηκαν αυτοί που το χτίζουν).

Συνάντηση: Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020 με θέμα:

"Έπος του '40 - Το θαύμα του Ορχομενού "

Δίδαγμα: H Παναγία προστατεύει τους δίκαιους αγώνες του Έθνους μας.

Ρητό: «Θεομήτωρ Μαριάμ, Ὀρχομενίων ἄμαχος πρόμαχος» (από τη σχετική εικόνα)

(Μαριάμ, μητέρα του Θεού, είσαι η ακαταμάχητη προστάτιδα των κατοίκων του Ορχομενού).

Συνάντηση: Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020 με θέμα:

"Δημιουργία του κόσμου"

Δίδαγμα: Ο Θεός από αγάπη δημιούργησε τον κόσμο και τους ανθρώπους.

Ρητό: «Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας» (Ψαλμ. 103, 24)

(Πόσο μεγάλα και θαυμαστά είναι τα έργα Σου, Κύριε∙ όλα τα δημιούργησες με σοφία).

Συνάντηση: Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020 με θέμα:

"Ο λόγος του Θεού - Παραβολή του Σπορέως"

Δίδαγμα: Να μελετάμε και να εφαρμόζουμε τον λόγο του Θεού.

Ρητό: «Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν» (Λουκ. ια΄ 28)

(Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που ακούνε τον λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν).

Συνάντηση: Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 με θέμα:

"Μια μεγάλη στιγμή"

Δίδαγμα: Το Κατηχητικό Σχολείο είναι ανεκτίμητο δώρο του Θεού.

 

Έχεις κάποια ερώτηση ή παρατήρηση;

Γράψε εδώ το μήνυμά σου: *
Εκπαιδευτικό υλικό | Κατηχητικά Σχολεία - Τμήμα Δημοτικού © 2020 All Rights Reserved.
Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση ή αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.